Disclaimer

VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE

De toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Toegang tot en gebruik van deze website is alleen toegestaan na aanvaarding van deze voorwaarden. Zonder voorafgaande instemming mag deze website niet worden gebruikt of bezocht. Het gebruik van deze website impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden.

 1. De inhoud van deze website, met inbegrip van de namen, afbeeldingen, foto's en reproducties, logo's en handelsmerken zijn de eigendom van ALPHADENT NV en worden beschermd door het recht inzake merken, octrooien en oneerlijke mededinging. Alle producten, afbeeldingen en reproducties, logo's, handelsmerken en patenten zijn de exclusieve eigendom van ALPHADENT NV en haar verbonden ondernemingen. Geen enkele andere partij heeft een licentie of het recht om deze eigendommen te gebruiken. De inhoud van deze website mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een recht op licentie of gebruik van de producten of kenmerkende logo's/ontwerpen van ALPHADENT NV. Elke inbreuk zal door ALPHADENT NV worden vervolgd op grond van de wetgeving inzake merken, octrooien en oneerlijke mededinging.
 2. De op deze website beschreven producten en diensten worden slechts geleverd of verstrekt als en wanneer ze beschikbaar zijn, hoewel de publicatie op de website geen garantie vormt voor hun beschikbaarheid, verkoopbaarheid en geschiktheid voor specifiek gebruik of naleving van de geldende wetgeving.
 3. ALPHADENT NV kan niet aansprakelijk worden gesteld, contractueel noch buitencontractueel, voor enige schade (met inbegrip van indirecte of niet-geldelijke schade) die voortvloeit uit de onmogelijkheid om deze website te gebruiken, het verlies van gegevens of winsten die op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van deze website.
 4. De informatie op deze website kan technische onjuistheden of typfouten bevatten, die door ALPHADENT NV zo snel mogelijk zullen worden gecorrigeerd. De informatie op deze website kan onjuist zijn aangezien de website slechts periodiek wordt bijgewerkt. De informatie op de website kan worden gewijzigd lang nadat de producten of betreffende gegevens daadwerkelijk zijn gewijzigd.
 5. ALPHADENT NV kan deze toegangsvoorwaarden, evenals elk ander deel van de website, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
 6. ALPHADENT NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die gelinkt zijn aan deze website noch voor problemen die voortvloeien uit een indirecte verbinding via links.
 7. ALPHADENT NV promoot al haar producten op de website. Dit betekent niet dat alle producten in elk land op de markt gebracht worden of zullen worden, noch dat de producten – indien ze op de markt worden gebracht – onmiddellijk beschikbaar zijn in elk land. Klanten worden verzocht rechtstreeks contact op te nemen met ALPHADENT NV om de nodige actuele informatie in te winnen.
 8. De huidige toegangsvoorwaarden tot de website worden beheerst door het Belgisch recht.
 9. ELKE GEBRUIKER DIE DE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE NIET VOLLEDIG AANVAARDT, WORDT VERZOCHT DE VERBINDING MET DE WEBSITE ONMIDDELLIJK TE VERBREKEN.
   

 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar [email protected]